MasterCast 125


Պլաստիֆիկատոր ջրանվազեցնող հատկությամբ՝ մոդիֆիկացված լինգոսուլֆատների հիմքով: MasterCast 125-ը օգտագործվում է ցեմենտային հիմքով լուծույթների կպչունության և անջրաթափանցելիության բարձրացման համար: Չի պարունակում քլոր, չի առաջացնում արմատուրայի կորոզիա:

TDS

 


MasterCast 125 – փոշիացված ակրիլի հիմքով հավելանյութ՝ օգտագործվում է ցեմենտային հիմքով լուծույթների կպչունության և ջրաանթափանցելիության բարձրացման համար: Չի պարունակում քլոր, չի առաջացնում արմատուրայի կորոզիա:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

  • Վերանորոգող շինարարական լուծույթներում – որպես լուծույթների, սվաղների կապակցող հատկությունների բարելավմանը նպաստող հավելանյութ:
  • Կապակցող լուծույթներում – որպես բնական քարերի և աղյուսների կապակցման համար պատրաստված հավելանյութ:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • խթանում է ուժեղ և երկարատև կապակցման առաջացմանը,
  • ապահովում է գերազանց սոսնձում ու էլաստիկություն,
  • տալիս է յուղերի, աղերի և լուծիչների նկատմամբ բարձր դիմադրողականություն,
  • սառեցման ժամանակ չի ճաքճքում և կայուն է մաշվելու նկատմամբ,
  • կանխում է կորոզիան:

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

30 կգ բիդոն: