Բետոնի խնամքի միջոցներ

Բետոնի խնամքի միջոցներ

MasterFinish 235 J

Յուղ, որը հեշտացնում է բետոնի լցոնումից հետո կաղապարների անջատումը, ինչպես նաև նպաստում է հարթ մակերևույթով բետոնի ստացմանը:

ավելին

 MasterKure 215

Թաղանթագոյացնող նյութ՝ նոր տեղադրված բետոնի կամ նոր (կաղապարի միջից հանված) բետոնի համար: Գոյացնում է պինդ, ջրաանթափանցիկ թաղանթ՝ պահպանելով բետոնում խոնավությունը և ապահովելով բետոնի լրիվ հիդրատացիան, որը կարևոր պայման է բետոնի օպտիմալ պնդություն հավքելու համար:

ավելին