MasterKure 215

Թաղանթագոյացնող նյութ պարաֆինային էմուլսիայի հիմքով, որը կիրառվում է նոր լցված բետոնի կամ այն բետոնի վրա, որի վրայից նոր է դուրս բերվել կաղապարը: Առաջացնում է խիտ, ջրաանթափանցիկ թաղանթ, որը խոնավությունը պահում է բետոնի մեջ: Սրա շնորհիվ տեղի է ունենում ցեմենտի ամբողջական հիդրատացիա, որը անհրաժեշտ է բետոնի օպտիմալ ամրության հավաքման համար:

TDS


Լուծիչներ չպարունակող թաղանթագոյացնող նյութ՝ պարաֆինային էմուլսիայի հիմքով: Բետոնը, որի վրա կիրառվել է MasterKure 215, դառնում է ավելի ամուր՝ փոշուց ազատ մակերևույթով և մակերեսային ճաքերի գոյացման ավելի քիչ հավանականությամբ:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

MasterKure 215-ը կիրառվում է կամայական բետոնային մակերևույթների համար, որտեղ պետք է պաշտպանություն ջրագոլորշացումից:

Մասնավորապես օգտագործվում է.

  • օդանավակայաններում թռիչքուղիների և բետոնային ճանապարհների համար,
  • կամուրջների, բարձրահարկերի և ջրանցքների բետոնացման համար,
  • արդյունաբերական և այլ հատակների բետոնացման համար,
  • շոգ եղանակին բետոնացման համար՝ այն տեղերում, որտեղ կա ցածր խոնավություն և մեծ գոլորշացման հավանականություն:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • նվազեցնում է մակերեսին ճաքերի առաջացումը, որոնք առաջանում են արագ կապակցման պատճառով,
  • ապահովում է փոշուց զուրկ մակերես,
  • չի պարունակում լուծիչներ, հետևաբար կարելի է օգտագործել փակ տարածքներում,
  • հեշտ է կիրառվում, նվազեցնում է աշխատանի վրա ծախսերը:

ԾԱԽՍ

MasterKure 215-ի միջին ծախսը կազմում է 0.20 – 0.25 կգ/մ²: Քամոտ եղանակին, ինչպես նաև շոգ կլիմայական պայմաններում խորհուրդ է տրվում ծախսը ավելացնել 0.3 կգ/մ²: Փակ տարածքներում կիրառման, ստվերոտ տեղերի, ինչպես նաև խոնավ կլիմայական պայմաններում նյութի ծախսը կարող է իջնել:


ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

200 կգ: