Ջրամեկուսացում

Հիդրոպլոմբ


MasterSeal 590

Գերարագագործ ցեմենտային խառնուրդ՝ ջրի ակտիվ արտահոսքերի վերացման համար:

ավելին

Քսուկային ջրամեկուսացում


MasterSeal 501

Ներթափանցող ջրամեկուսիչ՝ ցեմենտային հիմքով:

ավելինMasterSeal 531

Կոշտ, միակոմպոնենտ, ամրացնող ջրամեկուսացում:

ավելին

MasterTile WP 667 (MasterSeal 567)

Կիսաէլաստիկ, երկկոմպոնենտ ջրամեկուսացում ցեմենտային հիմքով՝ հարստացված ակրիլով:

ավելինMasterSeal 525

Էլաստիկ, երկկոմպոնենտ ջրամեկուսացում ցեմենտային հիմքով՝ հարստացված ակրիլով:

ավելին

Հերմետիկներ և թաղանթներ


MasterSeal NP 474 (MasterFlex 474)

Պոլիուրետանային, էլաստիկ խոնավակայուն հերմետիկ՝ ճեղքերի լցոնման համար:

ավելինMasterSeal 910

Ընդարձակվող ջրամեկուսիչ թաղանթ՝ կառուցվածքային ճեղքերի համար, որոնք ենթարկվում են ջրի ճնշումների:

ավելին


MasterSeal 930

Կառուցվածքային ճեղքերի ջրամեկուսացման համակարգ:

ավելին