Բետոնի հավելանյութեր

Ջրանվազեցնող հավելանյութեր (պլաստիֆիկատորներ, սուպերպլաստիֆիկատորներ, հիպերպլաստիֆիատորներ)


MasterPozzolith 3094

Պլաստիֆիկատոր ջրանվազեցնող հատկությամբ՝ մոդիֆիկացված լինգոսուլֆատների հիմքով:

ավելին

 

 MasterPozzolith 519

Պլաստիֆիկատոր ջրանվազեցնող հատկությամբ՝ մոդիֆիկացված լինգոսուլֆատների հիմքով:

ավելին

 

 MasterRheobuild 561

Սուպերպլաստիֆիկատոր նաֆթալին-սուլֆոնատի հիմքով, բետոնին ռեոպլաստիկ հատկություններ հաղորդելու և ցեմենտի կապակցումը երկարաձգելու հատկությամբ:

ավելին

 MasterRheobuild 1000

Սուպերպլաստիֆիկատոր նաֆթալին-սուլֆոնատի հիմքով, թույլ է տալիս զգալիորեն նվազեցնել բետոնում ջրացեմենտային հարաբերակցությունը:

ավելին

 


MasterGlenium 51

Նոր սերնդի հիպերպլաստիֆիկատոր, թույլ է տալիս ստանալ բետոնում գերցածր ջրացեմենտային հարաբերակցություն:

ավելին

 


MasterGlenium 126

Բետոնում ջրի քանակը զգալիորեն նվազեցնող բազմաֆունկցիոնալ սուպերպլաստիֆիկատոր, որը հատուկ նախատեսված է արտադրական բետոնի և բարձր ամրությամբ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար:

ավելին

 


MasterCast 740 (Rheofit 740)

Սուպերպլաստիկֆիկատոր՝ կիսաչոր վիբրացիայի միջոցով բետոնային արտադրանքի պատրաստման համար:

ավելին

Հավելանյութեր շինարարական լուծույթների համար


MasterCast 125 (Rheomix 125)

Ցեմենտային լուծույթների համար հավելանյութ՝ փոշիացված ակրիլի հիմքով:  MasterCast 125-ը օգտագործվում է ցեմենտային լուծույթների կպչունության և ջրաանթափանցիկության բարձրացման համար:

ավելին

Հավելանյութեր ձմեռային բետոնացման համար


MasterSet AC 326 B (Pozzolith 326 B)

Հակասառեցուցիչ: Կալցիումի նիտրատի աղի հիմքով պլաստիֆիկատոր: Արագացնում է ջրի և ցեմենտի միջև ռեակցիան, որի արդյունքում ապահովում է արագ կապակցում և սկզբնական ամրության հավաքման գործնթացի արագացում:

ավելին

 

Հիդրոֆոբացնող հավելանյութեր


MasterLife WP 701 (Rheomac 701)

Հավելանյութ, որը ապահովում է բետոնի բարձր անջրաթափանցիկությունը, կանխում է բետոնի կողմից բարձր ճնշման և կաթիլային ջրի կլանումը:

ավելին

 MasterLife WP 3760

Բետոնի և ցեմենտ-ավազային խառնուրդների անջրաթափանցելիությունը բարձրացնող, բյուրեղացնող հավելանյութ:

ավելին

 

Օդաներքաշող հավելանյութ


Micro AIR 200

Օդաներքաշող հավելանյութ՝ յուղային սպիրտի և ամոնիակի աղի հիմքով: Ավելացնում է բետոնի կայունությունը ցառեցում-հալում ցիկլի նկատմամբ:

ավելին