Micro AIR 200


Օդաներքաշող հավելանյութ՝ յուղային սպիրտի և ամոնիակի աղի հիմքով: Բարձրացնում է բետոնի կայունությունը սառեցում-հալում ցիկլի հանդեպ:

TDS

 

 


Հավելանյութ, որը կառավարվող օդաներքաշման միջոցով բետոնի մեջ առաջացնում է մանր օդի պղպջակներ, որոնց շնորհիվ բարձրացնում է բետոնի կայունությունը սառեցում-հալում ցիկլի հանդեպ:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

  • այն բետոնացումների ժամանակ, որոնք պետք է ենթարկվեն սառեցում-հալում ցիկլին,
  • ապրանքային բետոնացման դեպքում, որը նախատեսված է պոմպային մղման համար,
  • բոլոր տեսակի բետոնների համար՝ թեթև և սովորական, ամրանավորված և չամրանավորված,
  • այն բետոնացումների համար, որոնք նախատեսված են բացօթյա տարածքների և ճանապարհների համար,

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • օպտիմալ օդակլանման շնորհիվ (մինչև 4%) բարձրացնում է բետոնի կայունությունը սառեցում-հալում ցիկլի նկատմամբ,
  • ամրացված բետոնում ապահովում է օդի պղպջակների օպտիմալ առաջացումը,
  • իջեցնում է թարմ բետոնի շերտավորման հավանականությունը,
  • բարձրացնում է բետոնի պլաստիկությունը և աշխատանքային բնութագրերը,
  • Micro AIR 200-ը չի պարունակում քլոր:

ԴՈԶԱ

Micro AIR 200-ի օպտիմալ դոզան է՝ 0,09 – 0,2 կգ հավելանյութ 100 կգ ցեմենտի համար: Պլաստիֆիկատորների հետ համատեղ օգտագործման դեպքում Micro AIR 200-ը կիրառվում է ավելի քիչ դոզայով: Ճշգրիտ դոզան կարող է որոշվել միայն լաբորատոր փորձարկումների միջոցով:


ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

220 կգ: