Բետոնե կառուցվածքների վերականգնում

Բետոնի վերանորոգում

MasterEmaco A 640

Պլաստիկացված ընդլայնվող ցեմենտ: Նախատեսված է ներարկման լուծույթների պատրաստման, անկերացման և սարքերի մոնտաժման համար:

ավելինMasterEmaco S 110 TIX

Չսեղմվող, արագագործ, տիկսատրոպիկ, չոր խառնուրդ՝ պարունակում է պոլիմերային մանրաթել: Նախատեսված է բետոնի և երկաթբետոնի կարճ ժամանակում կոնստրուկտիվ վերանորոգման համար:

ավելինMasterEmaco S 488

Չսեղմվող, արագագործ, տիկսատրոպիկ, չոր խառնուրդ՝ պարունակում է պոլիմերային մանրաթել: Նախատեսված է բետոնի և երկաթբետոնի կոնստրուկտիվ վերանորոգման համար:

ավելինMasterEmaco N 310

Արդյունաբերական և քաղաքացիական կառույցների վերանորոգման համար նախատեսված նյութ:

ավելինMasterEmaco N 900

Չսեղմվող, արագագործ, տիկսատրոպիկ, չոր խառնուրդ՝ պարունակում է պոլիմերային մանրաթել: Նախատեսված է բետոնային մակերևույթների մակերևույթային շերտի վերանորոգման համար:

ավելինMasterEmaco T 1400 FR

Չսեղմվող, արագագործ, լցնովի, չոր, խառնուրդ՝՝ պարունակում է պինդ մետաղական մանրաթել: Նախատեսված է բետոնի և երկաթբետոնի կոնստրուկտիվ վերանորոգման համար: Հնարավոր է կիրառել ընդհուպ մինչև -10ºС ջերմաստիճաններում:

ավելին

Բետոնի պաշտպանում


MasterProtect H 303

Թափանցիկ հիդրոֆոբ՝ ջրային հիմքով: Նախատեսված է բետոնային մակերևույթների ագրեսիվ մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանելու համար:

ավելինMasterProtect 180

Քիմիակայուն էպօքսիդային ծածկույթ: Նախատեսված է երկաթբետոնե և մետաղական մակերևույթների պաշտպանման և ջրամեկուսացման համար:
Անվնաս է խմելու ջրի հետ շփման դեպքում:

ավելին