MasterEmaco S 110 TIX


Մանրահատիկ, նստվածք չտվող, արագագործ, տիկսատրոպիկ չոր բետոնային խառնուրդ, նախատեսված է երկաթբետոնե կառուցվածքների վերանորոգման և վերականգնման համար:

TDS

 

 

 

 


MasterEmaco S 110 TIX — օգտագործման համար պատրաստ նյութ: Ջրի հետ խառնվելուց առաջացնում է տիկսատրոպիկ, չշերտանջատվող լուծույթ՝ 1 ՄՊա-ից բարձր ադգեզիայի ցուցանիշով: Նյութի երեսպատման հաստությունը կազմում է 20-ից 40 մմ: Եթե անհրաժեշտ է նյութը կիրառել ավելի մեծ հաստությամբ, ապա պետք է երեսպատել մի քանի շերտերով:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

  • երկաթբետոնե կառուցվածքների վերանորոգում և վերականգնում,
  • բետոնե և երկաթբետոնե կառուցվածքների վնասված կամ քանդված մասերի տեղային վերականգնում,
  • MasterEmaco S 110 TIX-ը կարելի է կիրառել ներքին և արտաքին աշխատանքների դեպքում,
  • MasterEmaco S 110 TIX-ը կարելի է կիրառել հորիզոնական, ուղղաձիգ և առաստաղային աշխատանքների դեպքում:

ԾԱԽՍ

1 մ³ բետոնային խառնուրդի պատրաստման համար անհրաժեշտ է 2100 կգ MasterEmaco S 110 TIX:


ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

30 կգ պարկ: