MasterEmaco A 640


Պլաստիֆիկացված ընդլայնվող ցեմենտ.

TDS

 

 

 

 

 

 


MasterEmaco A 640 պլաստիֆիկացված ընդլայնվող ցեմենտը իրենից ներկայացնում է պորտլանդցեմենտի և հավելանյութերի խառնուրդ, որը նրան տալիս է պլաստիկ և ընդլայնման հատկություններ:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

 • ճանապարհային և ավիացիոն ծածկերի, կամրջային կոնստրուկցիաների և քաղաքացիական կառուցվածքների համար բետոնի և լուծույթների պատրաստում,
 • անկերների մոնտաժ բետոնային հիմքերում, ինչպես նաև գրունտում և լեռնային հիմքերում,
 • ներարկման լուծույթների պատրաստում հետևյալ նպատակների համար.
  — ներարկում բետոնե և քարե կառուցվածքների ճեղքերում,
  — ջրատարերի լցոնում, որոնցում կան ճնշմանը ենթարկվող ամրաններ կամ բարձր մեխանիկական ճնշմանը ենթարկվող անկերներ,
  — ներարկում գրունտի մեջ,
 • սարքավորումների և մետաղական կառույցների մոնտաժում, այն պարագայում, երբ պետք է բետոնե հիմքի և մետաղական էլեմենտների միջև կատարվի 5-ից 10 մմ ցեմենտացում,
 • երկաթբետոնե էլեմենտների և կոնստրուկցիոն հանգույցների ցեմենտացում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • նստվածք չտվող, բարձր հոսունությամբ, ներարկվող լուծույթների ստացում՝ ցածր ջրացեմենտային հարաբերակցության պայմաններում,
 • բարձր աշխատունակությամբ բետոնային խառնուրդների ստացում, առանց հավելյալ պլաստիֆիկացնող հավելանյութերի օգտագործմամբ,
 • հնարավորություն է տալիս ստանալ նստվածք չտվող բետոններ և լուծույթներ,
 • հնարավորություն է տալիս ստանալ բարձր սկզբնական և վերջնական ամրություններով բետոններ և լուծույթներ:

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

25 կգ պարկ: