MasterProtect H 303


Թափանցիկ հիդրաֆոբ՝ ջրի հիմքով: Նախատեսված է մթնոլորտային ագրեսիվ ազդեցություններից բետոնային մակերևույթների պաշտպանութան համար:

TDS

 

 

 

 


Թափանցիկ հիդրոֆոբ ալկիլ-ալկոկսիսիլանային հիմքով՝ բետոնային մակերևույթների մշակման համար: MasterProtect H 303-ը գործող նյութի մոլեկուլի չափսերի շնորհիվ (178 նմ) բետոնի մակերևույթից թափանցում է նրա խորքը և ցեմենտի հետ մտնում է քիմիական ռեակցիայի մեջ: Սրա շնորհիվ MasterProtect H 303-ով մշակված մակերևույթները հանդիսանում են հիդրոփոբեր (վանում են ջրի մոլեկուլները): Քիմիական ռեակցիայի ընթացքը կախված է մակերևույթի ջերմաստիճանից, խոնավությունից և նրա թափանցելիության հատկությունից:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

MasterProtect H 303-ը օգտագործվում է որպես բետոնային մակերևույթների անգույն, պաշտպանիչ, հիդրոֆոբ շերտ՝ մթնոլորտային ազդեցությունների հանդեպ կայունությունը բարձրացնելու նպատակով:

 • կամուրջներ,
 • շենքերի ճակատային հատվածներ և մարզադաշտեր,
 • հովացման աշտարակներ,
 • ցեմենտաբետոնային ծածկեր:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • փոքրացնում է ջրի կաթիլային կլանումը,
 • բարձրացնում է Cl-ի և CO2-ի ներթափանցման հանդեպ կայունությունը;
 • կայուն է մթնոլորտային տեղումների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ,
 • բարելավում է մակերեսի էսթետիկությունը,
 • չի ազդում գոլորշաներթափանցման վրա,
 • կիրառվում է մեկ շերտով և ունի շատ ցածր ծախս,
 • հեշտ է կիրառվում,
 • ջրի հիմքով է, էկոլոգիապես մաքուր է:

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

20 լ: