MasterEmaco N 900


Նստվածք չտվող, արագագործ, տիկսատրոպիկ, չոր ցեմենտային խառնուրդ: Պարունակում է պոլիմերային մանրաթել: Նախատեսված է բետոնային հարթությունների մակերևույթային մշակման համար:

TDS

 

 

 

 


Ցեմենտի և առավելագույնը 0.63 մմ չափսերով, ավազի հիմքով, օգտագործմանը պատրաստ նյութ: Խառնվելով ջրի հետ առաջացնում է տիկսատրոպիկ, չշերտանջատվող լուծույթ, որը օժտված է բետոնի հանդեպ բարձր ադգեզիայով: MasterEmaco N 900-ը իրենից ներկայացնում է ամուր, ագրեսիվ նյութերի հանդեպ կայուն նյութ, նախատեսված է բետոնային մակերևույթների վերականգնման, պաշտպանիչ հատկությունների տրման համար: Կիրառվում է 3-ից 20 մմ հաստությամբ շերտով:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

  • բետոնային մակերևույթների վերանորոգում,
  • էպօքսիդային և պոլիուրետանային ծածկույթների կիրառումից առաջ հարթ և ջրամեկուսիչ հատկություններով մակերեսի ստացում,
  • ջրամեկուսիչ շերտի կիրառումից առաջ հարթ մակերեսի ստացում,
  • սալիկների տեղադրումից և ներկելուց առաջ հարթ և ջրամեկուսիչ հատկություններով մակերեսի ստացում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • հեշտ է կիրառվում,
  • բարձր ադգեզիա բետոնային և սվաղային մակերևույթների հանդեպ,
  • բարձր տիկսատրոպություն, որը հնարավորություն է տալիս նյութը օգտագործել որպես վերջնական ծածկույթ,
  • կայունություն ջերմաստիճանային պարբերական տատանումների նկատմամբ,
  • չի ճաքճքում մեծ մակերեսներով կիրառման դեպքում:

ԾԱԽՍ

1.72 կգ/մ² – 1 մմ հաստությամբ շերտի դեպքում:


ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

25 կգ պարկ: