MasterLife WP 701 (Rheomac 701)


Ջրանվազեցնող պլաստիֆիկատոր՝ մոդիֆիկացված լիգնինի սուլֆոնատի հիմքով: Ապահովում է բետոնի անջրաթափանցության բարձր ցուցանիշ:

TDS

 

 


MasterLife WP 701-ը ապահովում է բետոնի անջրաթափանցիկության բարձր ցուցանիշ, կանխում է բետոնի կողմից բարձր ճնշման և կաթիլային ջրի կլանումը, թույլ է տալիս նվազեցնել բետոնում ջրի քանակը, ինչպես նաև բարձրացնում է բետոնի դիմադրությունը ամրացման ընթացքում մասնատման նկատմամբ: Չի պարունակում քլոր, չի առաջացնում ամրանների կորոզիա:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

Օգտագործվում է բետոնային բոլոր տեսակի աշխատանքների համար, որոնք պետք է ենթարկվեն ջրի ժամանակավոր կամ մշտական ազդեցությանը: MasterLife WP 701-ը օգտագործվում է թունելների, կամուրջների, ամբարտակների, լողավազանների, ջրանցքների և ալյ ինժեներական կառույցների համար:


ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բարձրացնում է բետոնի անջրաթափանցությունը բարձր ճնշման և կաթիլային ջրի հանդեպ.

  • իջեցնում է ջրացեմենտային հարաբերացությունը և ավելացնում է բետոնի երկարակեցությունը,
  • կանխարգելում է սեգրեգացիան և բետոնի քրտնումը,
  • ապահովում է բետոնի հեշտ տեղափոխումը պոմպի միջոցով,
  • ապահովում է բետոնի հարթ մակերես:

ԴՈԶԱ

Հայաստանի պայմաններում փորձարկումների արդյունքում ստացվել է 0.5-0.8 կգ MasterLife WP 701՝ 100 կգ ցեմենտի համար օպտիմալ դոզան: Ճշգրիտ դոզան կարող է որոշվել միայն լաբորատոր փորձարկումների միջոցով:


ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

1000 կգ բաք: