MasterRheobuild 561

Սուպերպլաստիֆիկատոր նաֆթալինի սուլֆոնատի հիմքով: Բետոնին տալիս է ռեոպլաստիկ հատկություններ և դանդաղեցնում է ցեմենտի կապակցումը:

TDS

 

 


Սուպերպլաստիֆիկատոր, բետոնին տալիս է ռեոպլաստիկ հատկություններ, դանդաղեցնում է ցեմենտի հիդրատացիան, թույլ է տալիս պակասեցնել բետոնում ջրի պարունակությունը և չի պարունակում քլոր: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել եղանակային տաք պայմանների, բետոնի ավելի քան 1 ժամ տեղափոխման և պոմպով մղվող բետոնի դեպքերում:

MasterRheobuild 561-ը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն նվազեցնել բետոնում ջրի քանակությունը, կանխարգելում է բետոնի սեղմվելը, բարելավում է նոր և ամրացած բետոնների հատկությունները, չի պարունակում քլոր և չի առաջացնում ամրանների կորոզիա:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

 • բետոնի 1 ժամից ավելի տեղափոխում,
 • պոմպի միջոցով 200 մ-ից հեռու բետոնի տեղափոխում,
 • բետոնացում տաք եղանակային պայմաններում, ինչպես նաև ցածր խոնավության պայմաններում,
 • բետոնացում 40°C-ից բարձր ջերմաստիճանների դեպքում:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • հնարավորություն է տալիս բետոնում ջրի քանակը նվազեցնել մինչև 25%-ով,
 • ապահովում է ջրացեմենտային ավելի ցածր հարաբերակցություն կամ տվյալ ջրացեմենտայի հարաբերակցության դեպքում բետոնի ավելի բարձր հոսունություն,
 • նվազեցնում է բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունը և ապահովում է բետոնի հոսունության երկարատև պահպանումը,
 • հեշտացնում է բետոնի տեղափոխումը պոմպի միջոցով,
 • դանդաղեցնում է բետոնի կապակցումը,
 • բարձրացնում է բետոնի վերջնական ամրությունը,
 • սեգրագացիայի և ջրանջատման կանխարգելման շնորհիվ բարձրացնում է բետոնի կայունությունը մաշվածության նկատմամբ:

ԴՈԶԱ

Հայաստանի պայմաններում փորձարկումների արդյունքում ստացվել է 0.5-0.8 կգ MasterRheobuild 561՝  100 կգ ցեմենտի համար օպտիմալ դոզան: Առանձին դեպքերում (հատուկ ամրությամբ բետոնային կառուցվածքներ ստանալու համար) կարելի է օգտագործել ալյ դոզա: Ճշգրիտ դոզան կարող է որոշվել միայն լաբորատոր փորձարկումների միջոցով:


ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

1200 կգ բաք: