MasterPozzolith 3094


Պլաստիֆիկատոր ջրանվազեցնող հատկությամբ՝ մոդիֆիկացված լիգնոսուլֆոնատի հիմքով:

TDS

MasterPozzolith 3094-ը ջրացեմենտային հարաբերակցության նվազեցման միջոցով ավելացնում է բետոնի այնպիսի մեխանիկական հատկություններ, ինչպիսին են սկզբնական ամրությունը և ճկունությունը լցոնման փուլում:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

 • լցնովի և պոմպով մղվող բետոնների արտադրություն,
 • բոլոր տեսակի բետոնների արտադրությունում՝ ամրանավորված և չամրանավորված, թեթև և սովորական բետոններ,
 • սահունությամբ օժտված բոլոր տեսակի բետոնների համար,
 • երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների արտադրության համար:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • թույլ է տալիս պակասեցնել ջրի պարունակությունը առնվազն 12%,
 • ավելացնում է բետոնի սկզբնական և վերջնական ամրությունը,
 • ապահովում է բետոնում ցածր ջրացեմենտային հարաբերակցություն,
 • քիչ ցեմենտի պարունակությամբ բետոններում թույլ է տալիս հասնել ամրության բարձր ցուցանիշների և ստանալ կայուն որակ,
 • ցածր ջրացեմենտային հարաբերակցության պատճառով ապահովում է բետոնի բարձր ամրություն, անջրաթափանցիկություն և կայունություն մաշվածության նկատմամբ,
 • նվազեցնում է շերտավորման վտանգը,
 • հնարավորություն է տալիս կաղապարի դուրս բերումից հետո ստանալ բետոնի հարթ մակերես,
 • չի պարունակում քլոր:

ԴՈԶԱ

Հայաստանի պայմաններում փորձարկումների արդյունքում ստացվել է 0.6-1.2 կգ MasterPozzolith 3094՝ 100 կգ ցեմենտի համար օպտիմալ դոզան: Ճշգրիտ դոզան կարող է որոշվել միայն լաբորատոր փորձարկումների միջոցով:


ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

1000 կգ բաք: