MasterSeal 501


Միակոմպոնենտ, ներափանցող ջրամեկուսացում ցեմենտային հիմքով:

TDS


MasterSeal 501-ը օգտագործմանը պատրաստ չոր խառնուրդ է, որի մեջ մտնում են հատուկ ցեմենտ, ֆրակցիոն լրացումներ, օրգանական հավելանյութեր և քիմիական նյութեր:

Նյութը նախատեսված է բետոնային կոնստրուկցիաների միջով ջրի մուտքի կանխարգելման համար: Սա կատարվում է նրա շնորհիվ, որ այն բետոնի մեջ առաջացնում է բյուրեղային ցանց և դիմանում է հակադարձ ճնշմանը:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

Հետևյալ բետոնային կառուցվածքների միջով ջրի ներթափանցումը կանխելու համար.

 • ռեզերվուարներ, ներառյալ խմելու ջրի ռեզերվուարներ,
 • լողավազաններ,
 • ՀԵՑ-ի ամբարտակներ,
 • սառեցման աշտարակներ,
 • ծուխի արդյունաբերական խողովակներ,
 • շինությունների նկուղներ,
 • թունելներ,
 • հորեր,
 • շինությունների հիմքեր,
 • հենարանային պատեր,
 • վերելակների шахты:

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • հեշտ է կիրառման համար,
 • ջրամեկուսացման բարձրացումը ստացվում է մակերեսային շերտի գոյացման և բետոնային կառուցվածքի մշակման շնորհիվ,
 • ծածկը կարող է հեռացվել մակերևույթից 28 օր հետո՝ մակերևույթի հետագա մշակման համար,
 • ստեղծում է պատնեշ բետոնի մակերևույթին դրական և բացասական ճնշումների համար,
 • բետոնը մնում է գոլորշաթափանցիկ,
 • նյութը թունավոր չէ և չունի տհաճ հոտ:

ԾԱԽՍ

MasterSeal 501-ը կիրառվում է երկու շերտով: 2 շերտի համար նյութի ընդհանուր ծախսը կազմում է 1.5 – 2 կգ/մ²:


ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

20 կգ դույլ: