MasterFinish 235 J


Յուղ, որը հեշտացնում է մետաղական, պլաստմասե և փայտե կաղապարների անջատումը բետոնի լցոնումից հետո, նպաստում է հարթ մակերևույթով բետոնի ստացմանը:

TDS

 


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

Օգտագործվում է տարբեր (փայտե, մետաղական, պլաստմասե և այլն) կաղապարների՝ նրանցում լցված բետոնի հետ կպչողականությունը փոքրացնելու համար:


ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • հեշտ է կիրառվում,
  • ապահովում է կաղապարների արագ և հեշտ անջատումը բետոնից,
  • ավելացնում է կաղապարների կյանքի տևողությունը,
  • նվազեցնում է բետոնի մակերևույթին ծակոտկենների քանակը, որոնք առաջանում են օդային պղպջակների պատճառով:

ԾԱԽՍ

Փոփոխվում է կաղապարի տեսակի և մակերևույթի հարթությունից կախված: Փայտե և մետաղական կաղապարների դեպքում մեկ լիտրով կարելի է ծածկել 25-ից 40 մ² մակերևույթ: Բացասական ջերմաստիճանների դեպքում ծախսը պետք է բարձրացվի:


ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ

30 լ: