MasterTop 1221 R

Էպօքսիդային  հակասահող ծածկույթ ուժեղ քիմիական կայունությամբ՝ նախատեսված միջին ծանրաբեռնվածությունների համար:

TDS

 

 

 


Էպօքսիդային  հակասահող ծածկույթ ուժեղ քիմիական կայունությամբ՝ նախատեսված միջին ծանրաբեռնվածությունների համար:
Կիրառվում է փակ, համեմատաբար կայուն ջերմային պայմաններով և չոր տարածքներում:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

Տարբեր տեսակի քիմիական արդյունաբերական տարածքներ, սննդի արտադրություններ, տարբեր արտադրական տարածքներ, ինժեներատեխնիկական կենտրոններ:


ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

2.0-3.0 մմ:


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ

Ամրությունը սեղմման հանդեպ                                                                                     70 МПа
Ամրությունը ձգման հանդեպ                                                                                          11 МПа
Ամրությունը պոկման հանդեպ                                                                                       40 МПа 
Կայունությունը շփման նկատմամբ (EN 13813)                                                         < AR1
Կայունությունը հարվածային ազդեցությունների նկատմամբ (EN 13813)         > IR4
Կայունությունը սահքի նկատմամբ (DIN 51130)                                                        R11/R12
Հակահրդեհային անվտանգության դասը                                                                    КМ2