MasterTop 1273

Էպօքսիդային հարթ ծածկույթ՝ նախատեսված միջին ծանրաբեռնվածությունների համար:

TDS

 


Հարթ, էպօքսիդային ծածկույթ` միջին ծանրաբեռնվածությունների համար: Կիրառվում է փակ, համեմատաբար կայուն ջերմային պայմաններով տարածքներում:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

Տարբեր տեսակի արդյունաբերական տարածքներ, պահեստներ, տերմինալներ, ինժեներատեխնիկական կենտրոններ, առևտրային և ցուցադրությունների համար նախատեսված կենտրոններ, փակ և տաքացվող ավտոկայանատեղիներ:


ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

2.0-3.0 մմ:


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Ամրությունը սեղմման հանդեպ                                                                                > 65 ՄՊա
Ամրությունը ձգման հանդեպ                                                                                    18 ՄՊա
Ամրությունը թեքման հանդեպ                                                                                  40 ՄՊա 
Կայունությունը շփման նկատմամբ.
                           — ըստ Taber-ի (1000 պտույտից հետո)                                        30 մգ 
                           — ըստ EN 13813                                                                                 < AR1
Կայունությունը հարվածային ազդեցությունների նկատմամբ (EN 13813)   > IR4
Կայունությունը սահքի նկատմամբ (DIN 51130)                                                   R9