MasterTop 1278

Էպօքսիդային հարթ ծածկույթ ուժեղ քիմիական կայունությամբ՝ նախատեսված միջին ծանրաբեռնվածությունների համար:

TDS

 

 


Հարթ, էպօքսիդային ծածկույթ ուժեղ քիմիական կայունությամբ՝ միջին ծանրաբեռնվածությունների համար:
Կիրառվում է փակ, համեմատաբար կայուն ջերմային պայմաններով տարածքներում: Փակում է մինչև 0.3 մմ չափսի ճեղքերը:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

Տարբեր տեսակի քիմիական արդյունաբերական տարածքներ, սննդի արտադրություններ, տարբեր արտադրական տարածքներ, ինժեներատեխնիկական կենտրոններ:


ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.5-2 մմ:


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Ամրությունը սեղմման հանդեպ                                                                             70 ՄՊա
Ամրությունը ձգման հանդեպ                                                                                  11 ՄՊա
Ամրությունը թեքման հանդեպ                                                                               40 ՄՊա
Ամրությունը պոկման հանդեպ                                                                               35 Ն/մմ
Կայունությունը շփման նկատմամբ.
                           — ըստ Taber-ի (1000 պտույտից հետո)                                       87 մգ
                           — ըստ EN 13813                                                                                < AR1
Կայունությունը հարվածային ազդեցությունների նկատմամբ (EN 13813)  > IR4
Կայունությունը սահքի նկատմամբ (DIN 51130)                                                 R10

23ºC-ում ճեղքերի փակումը (ըստ BPG-ի)                                                              0.3 մմ
Հակահրդեհային անվտանգության դասը                                                              МК2