MasterTop 1324

Պոլիուրետանային հարթ ծածկույթ՝ նախատեսված միջին ծանրաբեռնվածությունների համար:

TDS

 

 

 


Հարթ, պոլիուրետանային ծածկույթ՝ միջին ծանրաբեռնվածությունների համար:
Կիրառվում է փակ, համեմատաբար կայուն ջերմային պայմաններով տարածքներում: Փակում է մինչև 0.9 մմ չափսի ճեղքեր:


ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

Տարբեր տեսակի արդյունաբերական տարածքներ, պահեստներ, տերմինալներ, ինժեներատեխնիկական կենտրոններ, առևտրային և ցուցադրությունների համար նախատեսված կենտրոններ, փակ և տաքացվող ավտոկայանատեղիներ:


ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.5-2.5 մմ:


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Ամրությունը սեղմման հանդեպ                                                                                > 51 ՄՊա
Ամրությունը ձգման հանդեպ                                                                                    10 ՄՊա
Ամրությունը թեքման հանդեպ                                                                                 28 ՄՊա
Կայունությունը շփման նկատմամբ.
                            — ըստ Taber-ի (1000 պտույտից հետո)                                       88 մգ (առանց վերին շերտի)
                                                                                                                                          < 50 մգ (վերին շերտով)
                           — ըստ EN 13813                                                                                 < AR1
Կայունությունը հարվածային ազդեցությունների նկատմամբ (EN 13813)   > IR4
Կայունությունը սահքի նկատմամբ (DIN 51130)                                                  R9
23ºC-ում ճեղքերի փակումը (DIN EN 1062-7)                                                        А3
Հակահրդեհային անվտանգության դասը                                                              КМ2